Czy lektura pism sprzed tysięcy lat ma dzisiaj sens? Jakie znaczenie może mieć Pismo Święte dla współczesnego człowieka?
Apostoł Paweł pisał w swoim liście do Tymoteusza, że każde Pismo natchnione przez Boga jest „pożyteczne do nauczania, upominania, poprawiania i wychowywania w sprawiedliwości” (2Tm 3,16). Odnosił się on w ten sposób do pism Starego Testamentu, o których potrafił w innym miejscu napisać, że „litera zabija”, i którym przeciwstawiał nowe życie oparte o Ducha, który daje życie (2Kor 3,6)..
Rzeczywiście Pismo Święte, które dzisiaj zawiera dla nas nie tylko tworzony na przestrzeni ponad tysiąca lat Stary Testament, ale przede wszystkim powstały w I wieku po Chrystusie zbiór pism Nowego Testamentu, może być dla nas „pożyteczny”, ale może też pozostawać pozbawionym Ducha tekstem, który zabija, a w każdym razie nudzi, gorszy i pozostaje zupełnie niezrozumiały. Zgodnie z nauczaniem Kościoła Katolickiego, aby Pismo Święte nie było martwą literą „powinno być czytane i interpretowane w tym samym Duchu, w jakim zostało napisane” (Katechizm KK 111). Wynika to z tego, że Słowem Bożym nie jest samo Pismo Święte, ale Chrystus, który jako jedyny może także oświecić nasze umysły, abyśmy „rozumieli Pisma” (Łk 24,45). Pismo Święte jest więc księgą Kościoła celebrującego tajemnice wiary przekazanej mu przez Chrystusa. W Piśmie Świętym Kościół znajduje kryterium określające jego wiarę i ze swej strony w oparciu o swoją tradycję Kościół odczytuje je tak, aby było one rzeczywiście dla wierzących – zgodnie ze słowami Apostoła – „pożyteczne do nauczania, upominania, poprawiania i wychowywania w sprawiedliwości”.
Dużym wyzwaniem dla osób, które zaczynają czytać Pismo Święte, jest fakt, że przekazuje ono doświadczenie wiary ludzi, którzy żyli wiele set lat temu w odmiennym od naszego środowisku kulturalnym i społecznym. Stąd tradycyjnie Kościół zaleca, aby pierwszym krokiem lektury Pisma Świętego był wysiłek poznania jego „sensu dosłownego”, czyli tego znaczenia, jakie dany tekst posiadał historycznie dla jego pierwszych autorów i czytelników. Dla zwykłego czytelnika pomocą są tutaj prace egzegetów, czyli osób, które poznają starożytne języki, formy wyrazu, środowisko życia i kulturę, aby we właściwy sposób zinterpretować znaczenie przekazanego nam przez tradycję tekstu. Dopiero w oparciu o ten sens dosłowny chrześcijanin podejmuje wysiłek zrozumienia przesłania duchowego, które przez dany tekst jest mu komunikowane.
Każdy tekst biblijny będzie w każdym razie właściwie rozumiany, jeśli czytany będzie w perspektywie Chrystusa i całości prawd wiary. W każdym innym przypadku Pismo Święte pozostanie tylko „martwą literą” – tekstem, który może być interesujący dla poznania starożytnego świata i jego mentalności, ale którego orędzie kierowane do nas przez Boga pozostanie zamknięte i zapieczętowane. W pięknym obrazie Księgi Apokalipsy tylko Chrystus, baranek złożony w ofierze, potrafi otworzyć zapieczętowaną księgę zawierającą wyjaśnienie prawdy o rzeczywistości otaczającego nas świata, a w szczególności o cierpieniu i śmieci niewinnych (por. Ap 5). Trzeba pamiętać o tym, że wydarzenia opowiadane w Piśmie Świętym zapisane zostały „dla naszego pouczenia” (1Kor 10,11), aby przez prawe życie na tym świecie prowadzić nas do wiecznej ojczyzny (Flp 3,20).
Lektura Pisma Świetego:

 1. Biblia
  Biblia
  Cena promocyjna 47,96 zł Normalna cena 59,95 zł
 2. Biblia młodego detektywa
  Biblia młodego detektywa
  Cena promocyjna 55,96 zł Normalna cena 69,95 zł
 3. Pismo Św. ST i NT I Komunia Święta
  Pismo Św. ST i NT I Komunia Święta
  Cena promocyjna 128,00 zł Normalna cena 160,00 zł
 4. Ewangelia 2022 - mały format, oprawa twarda
  Ewangelia 2022 - mały format, oprawa twarda
  Ocena:
  0%
  Cena promocyjna 3,75 zł Normalna cena 15,00 zł
 5. Ewangelia 2022 - duży format, oprawa broszurowa
  Ewangelia 2022 - duży format, oprawa broszurowa
  Cena promocyjna 6,25 zł Normalna cena 25,00 zł
 6. Ewangelia 2022 - mały format, oprawa broszurowa
  Ewangelia 2022 - mały format, oprawa broszurowa
  Ocena:
  100%
  Cena promocyjna 3,00 zł Normalna cena 12,00 zł
 7. Biblia Jubileuszowa - skóra lux
  Biblia Jubileuszowa - skóra lux
  Cena promocyjna 3 000,00 zł Normalna cena 5 000,00 zł
 8. Ewangelia 2022 - duży format, oprawa twarda
  Ewangelia 2022 - duży format, oprawa twarda
  Cena promocyjna 7,50 zł Normalna cena 30,00 zł
 9. Biblia Pamiątka Pierwszej Komunii Świętej
  Biblia Pamiątka Pierwszej Komunii Świętej
  Cena promocyjna 60,00 zł Normalna cena 75,00 zł
 10. Ilustrowana Biblia rodzinna
  Ilustrowana Biblia rodzinna
  Cena promocyjna 39,96 zł Normalna cena 49,95 zł
 11. Biblia dla dzieci
  Biblia dla dzieci
  Cena promocyjna 39,96 zł Normalna cena 49,95 zł
 12. Życie Jezusa
  Życie Jezusa
  Cena promocyjna 15,96 zł Normalna cena 19,95 zł
 13. Życie Jezusa
  Życie Jezusa
  Cena promocyjna 15,96 zł Normalna cena 19,95 zł
 14. Pismo Święte dla dzieci
  Pismo Święte dla dzieci
  Cena promocyjna 39,96 zł Normalna cena 49,95 zł
 15. Bóg stał się dzieckiem
  Bóg stał się dzieckiem
  Cena promocyjna 5,00 zł Normalna cena 10,00 zł