Skontaktuj się z nami : 34 372 34 29 lub 605 313 543,Nasze aplikacje:Pismo Święte z komentarzem Nowenna Pompejańska

Media dla Ewangelii

Drodzy Bracia i Siostry!

Po tym, jak w poprzednich latach rozważaliśmy czasowniki: „pójść i zobaczyć” oraz „słuchać”, jako warunki dobrej komunikacji, w tym Orędziu na 57. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu chciałbym skupić się na „mówieniu z sercem”. To serce pobudziło nas do pójścia, zobaczenia i słuchania, i to serce skłania nas do otwartej i przyjaznej komunikacji.

Czytaj więcej - Media dla Ewangelii

W antyfonie rozpoczynającej dzisiejszą Mszę św. Kościół modli się o to, „aby Twoi prorocy, Panie, okazali się prawdomówni”. Obchodzony dziś w Polsce Dzień Środków Społecznego Przekazu uświadamia nam, że media mają wielki wpływ na kształtowanie ludzkiej mentalności. Stąd potrzeba modlitwy za pracowników i użytkowników mediów. Kościół modli się dziś, by nie zabrakło tych, dla których media staną się sposobem głoszenia Dobrej Nowiny o zbawieniu w Chrystusie, o Bożym miłosierdziu, które dostępne jest dla wszystkich, którzy otworzą się szczerze na przemieniającą Bożą łaskę.

Czytaj więcej - biuletyn Dzień Pański

 

Ustaw kierunek malejący
Ustaw kierunek malejący

Bestsellery z kategorii Media dla Ewangelii