100. urodziny dr Wandy Półtawskiej to dobra okazja, by nie tylko świętować, ale przede wszystkim dziękować. Jako Edycja Świętego Pawła mamy mnóstwo powodów, aby podzielić się ze wszystkimi tą wdzięcznością.

Nasza radość jest ogromna, więc pozwolimy sobie na życzenia i podziękowania nieco rozbudowane, które będą jednocześnie dla jednych przypomnieniem, a dla innych być może staną się odkryciem i poznaniem Jubilatki.

„Nasze życie, nawet jeśli jest długie, składa się z minut i to uświęcanie minut jest sekretem świętości” – to słowa naszego założyciela, bł. Jakuba Alberionego. Jesteśmy przekonani i pełni nadziei, że ich treść można odnieść do życia dr Wandy Półtawskiej.

Dziękujemy za odwagę, nadzieję i walkę wobec doświadczenia wojny i niewoli

Wanda Półtawska urodziła się 2 listopada 1921 roku w Lublinie. W wieku niemal 20 lat została aresztowana przez gestapo, skazana na karę śmierci i wysłana do niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück. W niewoli stała się świadkiem bestialstwa i nieludzkich zachowań, których doświadczyła, będąc poddawana eksperymentom pseudomedycznym. 1530 dni – tyle czasu trwała niewola młodej kobiety z Lublina. Wspomnienia tych wydarzeń zostały zapisane przez Wandę Półtawską niedługo po powrocie z niewoli, a decyzja o opublikowaniu tych zapisków zapadła 15 lat później. Owocem tej decyzji jest książka „I boję się snów”, która doczekała się już kilkudziesięciu wznowień i jest jedną z pierwszych publikacji naszej autorki.

Te doświadczenia w sposób oczywisty odcisnęły swoje piętno na życiu Wandy Półtawskiej. Widać to doskonale w tekstach, gdzie wspomnienia więźniarki łączą się z pracą i tym samym pomocą ludziom. Dziesiątki lat poradnictwa, spotkań i pracy w szpitalach to tysiące rozmów i ludzkich historii. Swoje szczególne miejsce mają spotkania z ludźmi „stamtąd”, czyli tymi, którzy urodzili się w Oświęcimiu lub zostali tam osadzeni wraz z rodzinami. Zapisy tych doświadczeń i służby Wandy Półtawskiej pojawiły się w książce „Stare rachunki”.

Dziękujemy za świadectwo przyjaźni ze św. Janem Pawłem II, za wkład w beatyfikację Papieża Polaka

Przyjaźń między Karolem Wojtyłą a Wandą Półtawską to historia ponad 50-letniej znajomości. Choć ustalenie daty pierwszego spotkania jest trudne, to wiele poszlak wskazuje na to, że miało ono miejsce prawdopodobnie w 1953 roku w Krakowie. Jest to moment, kiedy Wanda Półtawska ukończyła studia medyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim i jednocześnie była adiunktem w Klinice Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Krakowie. Karol Wojtyła stał się spowiednikiem, kierownikiem duchowym i ostatecznie przyjacielem Wandy Półtawskiej. Pisał o niej: „mój ekspert osobisty od Humanae vitae”. Prowadzili bogatą korespondencję, której część została opublikowana w książce „Beskidzkie rekolekcje”. Ta przyjaźń jest bardzo widoczna w tekstach Wandy Półtawskiej. Niemal każda książka nawiązuje do filozofii i teologii inspirowanej myślami Jana Pawła II.

Dziękujemy za bezkompromisowe świadectwo nauki o małżeństwie i rodzinie

Wanda Półtawska od 1964 roku jest doktorem psychiatrii. W latach 1955-1997 była wykładowcą medycyny pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie. Kierowała przez 33 lata Instytutem Teologii Rodziny przy Papieskim Wydziale Teologicznym. W latach 1981-1984 była wykładowcą w Instytucie Studiów nad Małżeństwem i Rodziną Jana Pawła II przy Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Od 1969 roku poświęcała sporo czasu na poradnictwo małżeńskie i rodzinne. Te dwa tematy stały się jednymi z głównych, którym poświęciła się Wanda Półtawska. Kładła duży nacisk na rozumienie tego, czym jest małżeństwo, jak się do niego przygotować, czym jest relacja między kobietą i mężczyzną i jak rozumieć miłość. Książka „Przed nami miłość” jest świadectwem tych nauk. Ta pozycja to doskonała diagnoza relacji międzyludzkich i jednocześnie próba podjęcia leczenia, jeśli jest to niezbędne, oraz skupienia się głównie nad tym, co przed ślubem. Tym natomiast, co czeka po ślubie, poświęcona jest inna pozycja: „By rodzina była Bogiem silna...”. Jest to niesamowite połączenie praktycznego myślenia z publikowanymi dokumentami papieskimi. „By rodzina była Bogiem silna...” to komentarz do „Listu do Rodzin” Jana Pawła II. Pozycja warta jest sięgnięcia przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego że autorka jest specjalistką od rodziny, a po drugie, znajduje się tam odpowiedzi na pytania: Czy czytać w ogóle dokumenty papieskie? Jak to robić? Czy mają one znaczenie dla zwykłych wiernych? Wanda Półtawska jest praktykiem, fachowcem i prawdziwą mistrzynią w dziedzinach, którym się poświęciła. Przez lata obserwowała i słuchała wielu historii, które pozwalają na dokonanie pewnej oceny kondycji współczesnych małżeństw. Doświadczenie, praktyka poradnicza oraz praca wykładowcy skupiają się w książce „Genealogia divina. Boże pochodzenie człowieka”. Po mistrzowsku zostały w niej podjęte tematy współżycia, antykoncepcji, płciowości i małżeństwa.

Niesamowitą siłą książek pisanych przez Wandę Półtawską jest ich prawdziwość. Za tekstem wielokrotnie stoją prawdziwe historie prawdziwych ludzi. Dzięki takim przykładom przekaz jest jeszcze mocniejszy. Historie opisywane przez autorkę są często trudne, nieraz dramatyczne i wzruszające. Jednym słowem: są bardzo życiowe. Bogaty zbiór takich świadectw spotkań z człowiekiem pojawił się w publikacji „Samo życie”.

Dziękujemy za determinację i walkę w obronie życia

Antropologia, którą możemy poznać przez książki Wandy Półtawskiej, ma przynajmniej dwa określenia: jest chrześcijańska i inspirowana nauką Jana Pawła II. Wszystko to jest zawsze związane z wiedzą i doświadczeniem tej specjalistki w dziedzinie psychiatrii. Zaangażowanie w temat życia, szczególnie tego poczętego i nienarodzonego, znalazło swój wyraz w książce „In vitro zagrożona godność”. Jest to krótki wykład podstaw chrześcijańskiej antropologii wobec zagadnienia in vitro. Otrzymujemy tu połączenie perspektywy duchowej i medycznej w sposób jasny, konkretny i zrozumiały.

Dziękujemy za wierność nauce chrześcijańskiej

Walka o to, by życie ludzkie było szanowane od poczęcia do naturalnej śmierci, stała się bardzo ważnym tematem w publikacjach Wandy Półtawskiej. W 1994 roku została członkiem Papieskiej Akademii Życia, była konsultantem Papieskiej Rady ds. Pracowników Służby Zdrowia. Doświadczenie w pracy psychiatry jest nieocenione i stało się także podstawą publikacji książki „Lekarzu, ulecz sam siebie!”. Ta książka to zbiór artykułów i wykładów dotyczących pracy lekarzy i pielęgniarek w służbie człowiekowi na każdym etapie życia. W życiu Wandy Półtawskiej nie ma podziału na to, co dzieje się w życiu zawodowym i poza nim. Zawsze i do końca broni wartości chrześcijańskich.

Dziękujemy za zaangażowanie i otwartość w pracy z młodzieżą

Niesamowite jest to, jak Wanda Półtawska oddziałuje na młode pokolenia. Była wielokrotnie zapraszana na konferencje, wykłady i prelekcje. Mimo mijających lat przekaz nie stracił na wartości, a precyzja i bezkompromisowość Wandy Półtawskiej nie odstrasza, a wręcz przyciąga młodych ludzi. Niemal każde spotkanie z młodymi ludźmi odbywa się przy pełnej sali. Wcześniej omawiane tematy małżeństwa i rodziny często w sposób naturalny dotyczą głównie młodych ludzi. Nauka o rozumieniu miłości jest uniwersalna i znalazła swoje odbicie w książce „Eros et iuventus!”. To zapis praktycznych rad i ocen dla relacji między kobietami i mężczyznami. Dopełnieniem tych rozważań jest książka „Uczcie się kochać”. Jest ona próbą odpowiedzi na pytanie: Czy można nauczyć się kochać? A jeśli tak, to jak to robić? Ten książkowy duet jest szczególnie dedykowany młodym i tym, którzy przygotowują się do sakramentu małżeństwa.

Dziękujemy za świadectwo

Doktor Wanda Półtawska publikowała w wielu czasopismach. W sposób oczywisty część z nich to prace o charakterze naukowym, inne publikacje ukazywały się m.in. w czasopismach religijnych, takich jak: „Droga”, „Gazeta Niedzielna, „Rycerz Niepokalanej” czy „Tygodnik Powszechny”. Udało się zebrać przynajmniej fragment tego dorobku, który w postaci felietonów, artykułów czy rozpraw ukazywał się głównie w latach 90., a ostatecznie został wydany w zbiorze pt.: „Z prądem i pod prąd”. Konsekwencja w głoszeniu i rozpowszechnianiu antropologii chrześcijańskiej znajduje tu swoje piękne potwierdzenie.

Dziękujemy za przyjaźń, otwartość, życzliwość, całe bogactwo, jakim zostaliśmy obdarowani. Dziękujemy za zaufanie. To dla nas duma i wielka radość, że Edycja Świętego Pawła mogła stać się powiernikiem i ostatecznie wydawcą większości pozycji z bogatego dorobku Pani dr Wandy Półtawskiej.

„Dusza będzie prawdziwie święta, jeśli szuka i dąży we wszystkim do chwały Bożej”. Tak pisał bł. Jakub Alberione i tej świętości życzymy Pani dr Wandzie Półtawskiej z całego serca.

 

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami dr Wandy Półtawskiej ⇒

dr Wanda Półtawska