Skontaktuj się z nami : 34 372 34 29 lub 605 313 543,Nasze aplikacje:Pismo Święte z komentarzem Nowenna Pompejańska

Polityka prywatności Księgarni internetowej edycja.pl

Polityka prywatności

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony prywatności Użytkowników Księgarni internetowej edycja.pl. Poniżej wyjaśniamy zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach naszego sklepu.

1. Zbierane informacje

W trakcie korzystania z Księgarni internetowej edycja.pl mogą Państwo zostać poproszeni o podanie swoich danych osobowych. W przypadku rejestracji konieczne będzie podanie danych osobowych, takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail czy numer telefonu. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do realizacji zamówienia i dokonania płatności. Jeśli na prośbę Zamawiającego konieczne jest wystawienie faktury na nasze usługi, będziemy potrzebować dodatkowych danych, takich jak: imię, nazwisko i adres, a dla firm dodatkow:o nazwa, adres i NIP firmy.

2. Rejestracja Użytkowników

W trosce o jak najwyższą jakość świadczonych przez nas usług oraz o bezpieczeństwo transakcji, zalecamy, aby zakupów dokonywać po wcześniejszym zarejestrowaniu. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Użytkownikiem lub Klientem może zostać tylko osoba pełnoletnia. Nie kontrolujemy ani nie weryfikujemy danych identyfikacyjnych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym. W związku z powyższym Edycja Świętego Pawła, właściciel Księgarni internetowej edycja.pl, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za podanie danych identyfikacyjnych niezgodnych ze stanem faktycznym. 
Nie ponosimy również odpowiedzialności za udostępnianie loginów, haseł i innych danych udostępnianych przez samych Klientów Księgarni internetowej edycja.pl osobom trzecim. 
Dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b (niezbędność wykonania umowy) oraz lit. f (uzasadniony interes administratora) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, jak również wyrażenia przez Użytkownika lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w zakresie pozostałych usług, oferowanych przez Księgarnię internetową edycja.pl.

3. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest:
Edycja Świętego Pawła 
ul. Św. Pawła 13/15, 42-221 Częstochowa
NIP 573-03-02-733, REGON 04000051700022

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, związanych z ochroną prywatności, prosimy o przesyłanie swoich pytań, uwag i sugestii. Prosimy o kontakt na adres odo@edycja.com.pl.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na naszej stronie.

4. Ochrona danych osobowych

Zabezpieczenie danych osobowych ma dla nas wysoki priorytet. Dbamy o administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, aby chronić dane osobowe, które znajdują się w naszym posiadaniu, przed nieautoryzowanym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem. Angażujemy się, aby stworzyć odpowiednie procedury kontroli zabezpieczeń, dla ochrony posiadanych przez nas danych osobowych przed wszelkim możliwym do przewidzenia ryzykiem.

5. Przechowywanie danych 

Dane osobowe są chronione zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz.1000) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie. Ich administratorem jest Edycja Świętego Pawła z siedzibą w Częstochowie (42-221), ul. Św. Pawła 13/15 i dane te nie są przekazywane żadnym innym podmiotom w celach innych, niż realizacja złożonego zamówienia, a dostęp do nich mają jedynie upoważnieni pracownicy Księgarni internetowej edycja.pl.

6. Prawa użytkownika

Dane są przetwarzane zgodne z ww. rozporządzeniem. Osobie fizycznej przysługuje prawo do:
   a)   dostępu do danych, w tym uzyskania ich kopii,
   b)   poprawiania, zaprzestania przetwarzania (cofnięcia zgody na przetwarzanie), zmiany lub usunięcia,
   c)   przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z Administratorem Danych Osobowych,
   d)   wniesienia ewentualnej skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane Klientów i Użytkowników księgarni internetowej edycja.pl nie są przetwarzane automatycznie i nie podlegają one profilowaniu.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych pod adresem odo@edycja.com.pl.

7. Zakres udostępniania i wykorzystania danych

Wszystkie gromadzone dane osobowe Klientów i Użytkowników wykorzystywane są do prawidłowej realizacji zamówień. Dane udostępniane są wyłącznie firmom pośredniczącym w realizacji zamówień (firmom kurierskim, pośredniczącym w transakcjach płatniczych). Firmy te wykorzystują przekazane dane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji zamówienia.
Klienci, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, otrzymują wiadomości e-mail z aktualnym wydarzeniami w Księgarni internetowej edycja.pl. Z usługi newsletter można zrezygnować w każdej chwili, klikając na odpowiednie hiperłącze w jednej z wiadomości.

8. Portale społecznościowe

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Google +). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym także w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z Użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

9. Odnośniki do innych stron

Portal zawiera linki do innych stron WWW. Administrator niniejszego portalu nie ponosi jednak odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach zasady prywatności. Zachęcamy, aby po przejściu na takie strony, zapoznać się ze stosowaną przez nie polityką prywatności. 

Facebook

W przypadku osób korzystających z naszego portalu, a posiadających konto na portalu Facebook: jeśli w trakcie odwiedzin na naszej witrynie są Państwo zalogowani na portalu Facebook lub jeżeli posiadają Państwo pliki Cookies portalu Facebook zapisane w swoim urządzeniu końcowym, firma Facebook ma możliwość przypisania Państwu odwiedzin na naszym portalu do profilu Użytkowników w portalu Facebook. Wynika to z umieszczenia w portalu przycisku „Lubię to”. Dla przekazania informacji nie jest konieczne kliknięcie przycisku „Lubię to”.
Informacje o celu i zakresie gromadzenia danych oraz o dalszym przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych przez firmę Facebook, a także informacje o ustawieniach ochrony prywatności, są dostępne w polityce ochrony danych firmy Facebook.

10. Pliki Cookies i polityka plików Cookies

Używamy plików Cookies do analizowania statystyki ruchu Użytkowników. Wyłączenie przez Użytkownika w swojej przeglądarce obsługi Cookies nie spowoduje żadnych utrudnień w korzystaniu z tego sklepu. Poniżej przedstawiona została polityka plików Cookies. 

1. Księgarnia internetowa edycja.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies.

2. Pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Księgarni internetowej edycja.pl i przeznaczone są do korzystania z Księgarni internetowego edycja.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Księgarni Internetowej edycja.pl pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Księgarni internetowej edycja.pl, Edycja Świętego Pawła znajdująca się przy ul. Św. Pawła 13/15 w Częstochowie (42-221).

4. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:
   a) dostosowania zawartości Księgarni internetowej edycja.pl do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze sklepu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Księgarni internetowej edycja.pl korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   c) utrzymanie sesji Użytkownika Księgarni internetowej edycja.pl (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Księgarni internetowej edycja.pl ponownie wpisywać loginu i hasła.

5. W ramach Księgarni internetowej edycja.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies: „sesyjne” (Session Cookies) oraz „stałe” (Persistent Cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Księgarni internetowej edycja.pl stosowane są następujące rodzaje plików Cookies:
   a) „niezbędne” pliki Cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Księgarni internetowej edycja.pl, np. uwierzytelniające pliki Cookies, wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach sklepu;
   b) pliki Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Księgarni internetowej edycja.pl;
   c) „wydajnościowe” pliki Cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Księgarni internetowej edycja.pl;
   d) „funkcjonalne” pliki Cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
   e) „reklamowe” pliki Cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Księgarni internetowej edycja.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień, dotyczących plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Księgarni internetowej edycja.pl informuje, że ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności, dostępne w Sklepie Internetowym edycja.pl.

9. Pliki Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Księgarni nternetowej edycja.pl, mogą być wykorzystywane również przez reklamodawców oraz partnerów, współpracujących z operatorem Księgarni internetowej edycja.pl.

10. Więcej informacji na temat plików Cookies dostępnych jest w menu przeglądarki internetowej.

 

16 stycznia 2021 roku