Skontaktuj się z nami : 34 372 34 29 lub 605 313 543,Nasze aplikacje:Pismo Święte z komentarzem Nowenna Pompejańska

Informacje dla autorów

Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła informuje, że materiałów niezamówionych nie zwraca, nie przechowuje i zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane propozycje i listy. 

Teksty propozycji wydawniczych należy nadsyłać w formie wydruku komputerowego, ewentualnie w formie elektronicznej. Nie przyjmujemy tekstów w formie rękopisu i nie zapoznajemy się z nimi.

Nie zajmujemy się oceną twórczości, a opinie wydawane przez zespół redakcyjny służą podjęciu decyzji o opublikowaniu przesłanego nam tekstu. Opinii tych nie ujawniamy na zewnątrz. 

Ze względu na określony charakter publikacji Edycji Świętego Pawła - jako wydawnictwa chrześcijańskiego - prosimy nie nadsyłać tekstów i zdjęć, które byłyby sprzeczne z założeniami programowymi przyjętymi przez wydawnictwo. 

Propozycję współpracy fotograficznej prosimy udokumentować wybranymi zdjęciami przesłanymi np. na płycie CD.

Adres do korespondencji:

Edycja Świętego Pawła
Dział redakcji

ul. Świętego Pawła 13/15
42-221 Częstochowa

tel. 34.36.20.689

Można także do nas napisać e-mail na adres redakcja@edycja.pl