Wakacje to czas odpoczynku, który sprzyja temu, aby poświęcić chwilę na spotkanie z Bogiem nie tylko w kościele, podczas niedzielnej Mszy św., ale również na łonie natury, podziwiając jej piękno, czy w zaciszu własnego domu, i pochylić się bardziej nad własnym wnętrzem. Tym, którzy dopiero rozpoczynają duchową przygodę, polecamy serdecznie książkowe pomoce, które wskażą im kierunek i pozwolą na wejście w głębszą relację z Bogiem dzięki poznawaniu Jego słowa.
Jedną z takich cennych pomocy jest miesięcznik liturgiczny „Od Słowa do Życia” , wydawany przez Edycję Świętego Pawła. Znajdziemy w nim przede wszystkim teksty, które w Kościele katolickim są wykorzystywane każdego dnia podczas liturgii Mszy św. Są to nie tylko czytania biblijne, ale również inne teksty, które wypowiada kapłan w naszym imieniu. Pomagają one zrozumieć sens naszego istnienia i odniesienia do Boga, jak również mogą być inspiracją do tworzenia własnych modlitw zanoszonych do Boga – także poza Mszą św. i kościołem,np. na łonie przyrody.
Prezentowane w miesięczniku teksty są poprzedzone ogólnym wprowadzeniem do danego dnia, czasem przybliżają nam cechy świętych czy błogosławionych, których danego dnia wspominamy w liturgii. Wprowadzenie to może być pomocne w przeżywaniu dnia zgodnie z intencją, jaką się modlimy właśnie w tekstach liturgicznych. Kolejnym cennym elementem są komentarze do każdego czytania – zarówno do pierwszego czytania, jak i do Ewangelii (od stycznia 2023 roku będą to również komentarze do psalmu responsoryjnego, który w liturgii jest naszą odpowiedzią na usłyszane słowo Boże). Na koniec dnia przeżytego z Bogiem w świetle Jego słowa pomocne mogą być również pytania do refleksji, które mogą posłużyć jako podstawa do codziennego rachunku sumienia. A wezwania modlitwy wiernych, zamieszczone w Dodatku, mogą pomóc w szerszym zastosowaniu naszej modlitwy. I sprawić, że nie zatrzymamyjej jedynie na sobie czy swoich bliskich, lecz przedstawimy Bogu potrzeby całego Kościoła, świata i różnych grup ludzi, którzy żyją wokół nas, a których czasami nawet nie zauważamy, czy też nie zdajemy sobie sprawy z ich potrzeb.
Oczywiście wszystko to, co zawiera się w naszym miesięczniku,to jedynie propozycja, która ma pomóc w nawiązaniu głębszego kontaktu z Bogiem, a przez to poznaniu także samych siebie i dostrzeżeniu tych, których Pan stawia na naszych wakacyjnych drogach. Niech wiodą nas one do odkrywania piękna nie tylko na zewnątrz nas, ale również wewnątrz. Piękna, które w każdym z nas złożył Bóg jako dar, abyśmy go rozwijali, uwielbiając w ten sposób Stwórcę i przyczyniając się do poznawania Go także przez tych, którzy być może nigdy o Nim nie słyszeli lub też noszą w sercu Jego wykrzywiony obraz.
Do zobaczenia na Bożych drogach!
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi produktami: