Nauczycielka pogody ducha

Święta Urszula Ledóchowska – założycielka Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, nazywana często „Świętą Uśmiechniętą”, „Apostołką Uśmiechu” lub „Świętą szarej codzienności”. Jej życie – choć naznaczone było trudem, przeciwnościami, cierpieniem – jest ogromnym świadectwem radosnego odnajdywania Bożej woli w codzienności.
Święta Urszula to przykład świętości dla nas wszystkich. Powszechnie ceniono ją i szanowano za poświęcenie dla innych, zwłaszcza dzieci oraz pogodę ducha, którą sama uznawała za świadectwo więzi z Chrystusem. To właśnie ta pogoda ducha i uśmiech wyróżniają św. Urszulę i czynią ją pięknym wzorem do naśladowania dla każdego, kto chce przechodzić przez swoją codzienność z radością i optymizmem.
Nie każdy wie, że św. Urszula pozostawiła po sobie szczególny „Testament”, w którym zawarła 18 próśb i wskazówek, wypływających z jej macierzyńskiego, kochającego serca. Skierowała je do sióstr ze zgromadzenia, które założyła, jednak z ich mądrości może zaczerpnąć każdy. Te słowa staną się Twoimi drogowskazami ułatwiającymi wędrówkę do Boga. Wybrałam i opisałam dla Ciebie 12 z nich. Poznaj je i zaczerpnij z nich siłę do trwania w radości – każdego dnia!

1. Miłość do Boskiego Serca Jezusa

Pierwsza prośba św. Urszuli nawiązuje do miłości – bo to przecież miłość przewyższa wszystkie inne cnoty, rozświetla nasze życie i obejmuje dosłownie wszystko. Święta Urszula przypomina, że naszym najistotniejszym zadaniem jest miłować Boskie Serce Jezusa ze wszystkich naszych sił, a to – przez Niepokalane Serce Maryi. Ta miłość daje nam ufność, że Serce Jezusa poprowadzi nas dobrą drogą – nawet jeśli będzie ona trudna i pełna wyzwań.
Jak możemy okazywać miłość do Serca Jezusa? Święta Urszula podpowiada, że można to czynić poprzez naśladowanie Jego cnót. Dlatego w kolejnych prośbach przedstawia właśnie cnoty Boskiego Serca, zachęcając równocześnie do ich naśladowania.

2. Pokora

Pokora – ulubiona cnota Boskiego Serca, która jest korzeniem wszystkich innych cnót.
Nie chodzi tu jednak tylko o ukarzanie się w słowie, chodzi przede wszystkim o czyny. Jak pisała święta: „Przede wszystkim nigdy nie obrażajcie się na nikogo i za nic. (...) Dziękujcie za wszystko, ale nigdy, nigdy, Dzieci moje drogie, nie poddawajcie się obraźliwości! (...) Strzeżcie się zarozumiałości, która zawsze chce mieć rację i zawsze swoje zdanie innym narzuca. (...) Nie pragnijcie nigdy wysokich urzędów. Przyjmujcie je z pokorą, jeżeli Bóg Was na nie powołuje, ale nie pragnijcie ich i cieszcie się, jeżeli inne, młodsze, na nie powołują. (...) Nie szukajcie pochwał, uznania. Im mniej pochwał, uznania od ludzi odbierzecie, tym większą chwałą Bóg w niebie Was otoczy.”

3. Miłość siostrzana

W tej prośbie św. Urszula odniosła się do słów Jezusa: „Daję Wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali. Podobnie jak ja was umiłowałem, tak i wy macie miłować jeden drugiego. Po tym wszyscy rozpoznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłować.” (J 13, 34-35)
Wpatrzeni w ten wzór miłości, mamy za zadanie często rozważać te słowa, by według nich żyć i według nich wzajemnie siebie kochać. Św. Urszula zwraca tu uwagę, by być dobrym dla innych, obdarowywać uśmiechem i dobrym słowem, nie osądzać cudzych czynów, a zwłaszcza intencji, serdecznie za wszystko dziękować, żyć w zgodzie ze wszystkimi unikając kłótni. Te niewielkie z pozoru czyny pozwalają wyrobić w sobie siłę miłości, która czyni człowieka zdolnym nawet do heroicznych ofiar.

4. Ubóstwo

Kolejna wskazówka św. Urszuli dotyczy ubóstwa. Jak pisała: „Z ubóstwem w życiu, z ubóstwem w pragnieniach łatwo Wam będzie skierować całe serce do Boga, który stanie się skarbem jedynym dla duszy na wskroś ubogiej. A jeżeli czasem doznacie skutków ubóstwa – czy zapomną Wam dać, o coście prosiły, czy doznacie braku jakiego, czy coś gorszego od innych otrzymacie – nie narzekajcie, nie poddawajcie się złemu humorowi, nie pozwólcie sobie na jakąkolwiek zazdrość, tylko cieszcie się, że choć trochę naśladować możecie biednego, nawet sukni swych pozbawionego, Jezusa na krzyżu!”

5. Posłuszeństwo

Św Urszula zachęca, by pokochać posłuszeństwo. Odnosi tę prośbę przede wszystkim do życia zakonnego, jednak każda świecka osoba może również czerpać z tej cnoty. Posłuszeństwo daje zdolność do nieustannego spełniania woli Bożej – dlatego warto je pokochać.

6. Modlitwa

Św. Urszula zachęca swoje duchowe dzieci do jak najczęstszego łączenia się z Bogiem w modlitwie – bo to właśnie modlitwa jest mostem łączącym doczesność z wiecznością, ziemię z niebem, człowieka z Bogiem. Przypomina, że Chrystus Pan powiedział, by modlić się zawsze i nigdy nie ustawać. Dlatego warto starać się o to złączenie z Bogiem przez częstą dobrą intencję, częste akty strzeliste, kierowanie myśli wśród prac do Boga – jak kwiatek do słońca! Bo szczęście duszy to trwanie w Bogu i z Bogiem.

7. Miłość ukrzyżowanego

W tej wskazówce św. Urszula przypomina, że wszystko, co dobre, wzniosłe, święte w dziedzinie życia nadprzyrodzonego, spłynęło na świat z krzyża, bo to wszystko Chrystus na krzyżu męką i śmiercią swą nam wysłużył. „W krzyżu zbawienie, w krzyżu nadzieja nasza, w krzyżu miłość i szczęście, i wszystko nasze, bo na krzyżu Jezus Krwią swą Przenajświętszą nas odkupił, drzwi nieba dla nas otworzył, męką swą nam wieczną radość zapewnił.” Naszym zadaniem jest nie tylko kochać Ukrzyżowanego Jezusa, trwać całym sercem i myślą przy Nim, ale też starać się o Jego naśladowanie.

8. Nabożeństwo do Matki Najświętszej

W kolejnej wskazówce św. Urszula wzywa, by kochać Maryję. Przypomina, że Jezus na krzyżu w testamencie zostawił nam Maryję; ostatnia wola Jezusa względem nas: abyśmy były dobrymi dziećmi Maryi. Więc do tego dążmy, o to się módlmy, o to się starajmy ze wszystkich sił.

9. Umartwienie

Umartwienie rodzi często mieszane uczucia. Św. Urszula daje nam w tym względzie taką wskazówkę: „Nie myślcie, że domagam się od Was nadzwyczajnych umartwień, pokut. Nie, Dzieci moje, jestem w powołaniu naszym przeciwna wszelkim nadzwyczajnościom, ale zachęcam Was do tego umartwienia, które wypływa z prac naszych, z ubóstwa naszego, (...) które jednak nie wpada w oczy, nie zwraca uwagi na siebie i dlatego właśnie jest bezpieczne, że nie naraża na pokusy próżności i wynoszenia się nad inne.” Umartwienie ma więc być cichym, chętnym dźwiganiem naszych codziennych krzyżyków, jakie Bóg na nas zsyła.

10. Pogoda ducha

Pogoda ducha to cecha, która chyba najmocniej kojarzy się nam ze św. Urszulą. Sama święta przyznaje jednak, że pogoda ducha nie jest wcale łatwym zadaniem: „niemało potrzeba siły woli, przezwyciężania się, umartwienia, by stale – mimo trudności, przykrości, niepowodzeń, niepokojów, niezdrowia, cierpienia – być zawsze pogodną, jasną, słoneczną, spokojną.” Św Urszula wzywa do pogody ducha na co dzień, przypominając, że dusza słoneczna jest sama przez się apostołką – bezwiednie apostołuje, prowadzi do Boga, bo mówi ludziom bez słów, ale swoim pogodnym uśmiechem, że dobrze jest Bogu służyć, że w tej służbie można znaleźć szczęście i pokój, jakich świat nie jest w stanie zaoferować.

11. Przenajświętszy Sakrament

W kolejnej wskazówce św. Urszula wzywa do ukochania Przenajświętszego Sakramentu, który jest słońcem życia naszego, naszym skarbem, naszym szczęściem, naszym wszystkim na ziemi. Zachęca, by modlić się jak najczęściej przed Najświętszym Sakramentem, a jeśli to niemożliwe w danym czasie, by sercem zawsze czuwać przy Nim – w czasie pracy i codziennych zajęć.

12. Wytrwałość do końca

Ostatnia wskazówka, jaką daje swoim duchowym dzieciom święta Urszula, to wytrwałość. Przestrzega przed zniechęceniem, szybkim poddawaniem się pod pretekstem, że i tak do niczego się nie dojdzie, że nie warto pracować. Przypomina, że życie to ciągła walka, w której każdego dnia należy nowo zaczynać i spokojnie i ufnie czekać, aż Bóg da zwycięstwo: „Bądźcie wytrwałe, Dzieci moje, wytrwałość na pewno da Wam zwycięstwo. Nigdy, nigdy nie poddawajcie się zniechęceniu. Wszystko jedno, choć co dzień i sto razy byś upadła – bylebyś sto razy powstała i ochoczo i ufnie dalej szła. Co dzień zaczynaj na nowo. Nie ma potrzeby, byś widziała swój postęp, bylebyś wiedziała, że masz dobrą wolę – to niech Ci wystarczy!”

Ze świętą Urszulą na co dzień

Odnajdujesz siebie w powyższych wskazówkach? Postaraj się, aby w nadchodzących dniach stały się one dla Ciebie inspiracją i zachęt do pracy nad sobą. A jeśli chcesz jeszcze lepiej poznać przesłanie, które pozostawiła nam św. Urszula, zachęcam do lektury całego tekstu „Testamentu”.
Możesz również przeżyć cały nadchodzący tydzień, rozważając teksty św. Urszuli. Mamy dla Ciebie w prezencie wybór krótkich myśli maryjnych św. Urszuli na 7 dni. To fragment książki „Jak dziecko w objęciach Matki”, zawierającej wybór krótkich myśli maryjnych św. Urszuli na 365 dni. Spróbuj zacząć od tygodnia i złapać motywację, by modlić się i żyć radością w codzienności – tak jak św. Urszula Ledóchowska!