Już za chwilę młodzi z całej Europy i świata, zjadą do Turynu na kolejny etap pielgrzymki zaufania przez ziemię. Przerwane przez pandemię Europejskie Spotkania Młodych zgromadzą ponownie setki ludzi, dając świadectwo wiary w Chrystusa.
Bracia jak zwykle w jasny sposób nakreślają, co to znaczy wziąć udział w spotkaniu w Turynie:
"... modlić się z pomocą pięknego śpiewu i głębokiej ciszy,
... iść do źródeł wiary i braterstwa,
... być ugoszczonym przez mieszkańców Turynu i w prostocie dzielić się z innymi,
... spotkać ludzi żyjących Ewangelią w sercu dzisiejszych wyzwań,
... znaleźć nowy zapał do rozwijania solidarności w Europie."
Niestabilna sytuacja w Europie i świecie skłania nas do jeszcze gorliwszej modlitwy o pokój i pojednanie. I chociaż każdemu spotkaniu, każdej sylwestrowej modlitwie w ciągu kilkunastu lat odbywania się ESM przyświecał ten cel, to tym razem serca wielu młodych ludzi zapali się jeszcze większą nadzieją, że tylko Bóg może wysłuchać tych modlitw.
Brat Alois, przeor ekumenicznej Wspólnoty Taizé, na rok 2022 przygotował tematy do dyskusji w małych grupach podczas tegorocznego ESM w Turynie. Wieńczy je hasło "Bądźmy twórcami jedności”. To w każdym z nas z Bożej woli tkwi siła do stwarzania w świecie dobra, piękna i miłości.
Niezmiennie zadziwia mnie prostota modlitwy płynącej z Taize. Modlitwa serca, jakiej można doświadczyć wśród setek młodych chrześcijan zgromadzonych na ESM buduje. Trudno będzie to zrozumieć komuś, kto chociaż raz nie uczestniczył w modlitwie kanonami powtarzającymi się prawie bez końca, w słuchaniu Słowa Bożego w kilkunastu językach i przejmującej ciszy jaka zapada na wypełnionej ludźmi hali.
Podczas spotkania w Turynie dowiemy się również, gdzie odbędzie się kolejny etap pielgrzymki zaufania. Warto wsłuchać się i zaplanować przyszłoroczną podróż na ESM lub do francuskiej wioski Taize.