„Kiedy człowiek może cierpieć i kochać, znaczy to, że może bardzo wiele, o wiele więcej, niż można zdziałać na tym świecie”.
Karol de Foucauld
15 maja br. w Watykanie odbędzie się kanonizacja siedmiorga błogosławionych, wśród których jest francuski mnich i pustelnik Karol de Foucauld.
Urodzony w Strasburgu w 1858 roku bardzo wcześnie został osierocony. Opiekę nad nim i jego młodszą siostrą przejął dziadek, który zapewnił wnukowi karierę wojskową. Śmierć opiekuna i odziedziczenie po nim majątku spowodowały chęć oderwania się od wojskowego życia. Wojna w Algierii obudziła w nim zamiłowanie do wielkich podróży odkrywczych. Karol wyruszył w zakończoną sukcesem wyprawę przez Maroko. W wieku 28 lat doświadczył radykalnego nawrócenia, do którego przyczynił się ojciec Huvelin. Znany w Paryżu wikary został kierownikiem i przewodnikiem duchownym przyszłego świętego.
Po nawróceniu Karol wyrzekł się wszystkiego i zapragnął żyć w skrajnym ubóstwie. Siedem lat spędzonych u francuskich trapistów odkryło przed nim głęboką potrzebę życia pustelniczego w Nazarecie. W 1901 roku przyjął święcenia kapłańskie i udał się na Saharę do Béni Abbès, a następnie do Tamanrasset.
Trudna misja dzielenia życia z muzułmańskimi koczownikami mogła być podjęta tylko dzięki miłości, której przypisywał największą moc. Swoje życie oparł na trzech zasadach: naśladowanie ukrytego życia Jezusa w Nazarecie, adoracja Najświętszego Sakramentu oraz życie pośród najbardziej opuszczonych. Kierownik duchowy Karola pisał o nim, że „religię przemieniał w miłość”, bo to właśnie relacje między ludźmi stanowiły dla niego miejsce spotkania z Bogiem. Ryzykowna misja wśród Tuaregów i zaangażowanie w budowanie Kościoła Chrystusa wśród muzułmanów przyniosło mu w wieku 58 lat niespodziewaną i tragiczną śmierć.
Przy okazji uroczystości kanonizacyjnych pragniemy przypomnieć książkę wydaną nakładem naszego wydawnictwa „Jeżeli kochasz. Moje spotkanie z Karolem de Foucauld” autorstwa Catherine McKee należącej do Zgromadzenia Małych Sióstr Jezusa. Pozycja ta to połączona z życiem autorki synteza Ewangelii, która spełniała się w życiu francuskiego brata. Mała siostra Catherine przedstawiła portret duchowy świętego Karola.
Bogato cytowane w książce słowa, listy i pisma Karola de Foucauld pokazują głębię jego duchowości. Ufność brata Karola urzeka. Jego niezłomność, oddanie, a także braterstwo, mimo różnic kulturowych, wypływające z Bożej miłości – wciąż tak bardzo aktualne – skłaniają do pogłębionej lektury nie tylko tej książki, ale również jego pism.
Zachęcamy do spotkania się z Karolem de Foucauld a może i sprawienia sobie drobnego prezentu: